More Website Templates @ TemplateMonster.com - November 14, 2011!

MT-760.com

บริการ ให้เช่า (Leasing) เอกสารทางการเงิน หนังสือค้ำประกัน Bank Guarantee (BG), Letter of Credit (LC), Stand by Letter of Credit (SBLC)

เราเป็นตัวแทนการออกเอกสารทางการเงินจากต่างประเทศที่ถูกกฎหมายและมีความเชี่ยวชาญในการจัดหาเอกสารทางการเงินระหว่างประเทศด้วยประสบการณ์ในธุรกิจ ในประเทศไทยมากกว่า 15 ปีโดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์มานานกว่า 30 ปี

- Bank Guarantee (B/G), Letter of Credit (L/C), Stand by Letter of Credit (SBLC)
- ออกโดยธนาคารชั้นนำของโลก (Top Bank only)
- การส่งมอบผ่านระบบ Swift (Bank to Bank) สามารถตรวจเช็คได้ทุกขั้นตอนดำเนินงาน
- วงเงินขั้นต่ำ 250,000 USD ระยะเวลา 3 เดือน - 1 ปี (สามารถต่ออายุได้)
- บริการรวดเร็ว เสร็จสิ้นภายใน 7 วันทำการ (กรณีที่เอกสารของผู้ขอเปิดครบถ้วนสมบูรณ์)
- หลักการโปร่งใส เป็นสากล การทำสัญญามาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมายมั่นใจทุกขั้นตอน
- ยินดีต้อนรับนายหน้า (Brokers) เพื่อร่วมขยายงาน
- สนใจติดต่อ 081-254-7469, 097-037-9805 (ตลอด 24 ชม.)

Download >> PDF >> วงจรการค้าต่างประเทศด้วยวิธีการชำระเงินภายใต้แอลซี

Download >> PDF >> INCOTERMS แต่ล่ะเงื่อนไขนั้นมีความหมายอย่างไร ?